Về diễn đàn

“Diễn đàn kinh tế phương Đông năm 2016 đã đón hơn 3 nghìn vị khách tham dự. Con số này cho chúng ta thấy được giới chức chính trị và doanh nghiệp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cũng như các khu vực khác, ngày càng quan tâm đến nước Nga, đến vùng Viễn Đông, đến những bước đi và sáng kiến của chúng ta nhằm mở ra nhiều triển vọng mới về mặt nguyên tắc cho việc hợp tác và hiện thực hóa các dự án đầy triển vọng tại vùng Viễn Đông”, – V.V. Putin – Tổng thống Liên bang Nga.

Kết quả làm việc của Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2016

CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

Kính gửi đại diện các phương tiện truyền thông đại chúng!
Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự tham dự của quý vị tại Diễn đàn kinh tế phương Đông 2016. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn các đối tác truyền thông của Diễn đàn.

Kết quả của Diễn đàn có thể tham khảo tại: www.forumvostok.prolaststudio.com/wp-content/uploads/2016/09/Results-of-EEF-2016_tVi.pdf

Tải các hình ảnh của Diễn đàn tại mục «Thư viện ảnh Diễn đàn kinh tế phương Đông»: forumvostok.tassphoto.com

Xem lại tường thuật các phiên họp của Diễn đàn tại mục «Chương trình làm việc»: www.forumvostok.prolaststudio.com/en/programme-vietnam/

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ với phòng công tác truyền thông Diễn đàn kinh tế phương Đông-2016:
Tel./fax: +7 (812) 406 7709
Email: media@forumvostok.prolaststudio.com

Liên hệ
Nhà tổ chức Diễn đàn
QUỸ «ROSCONGRESS»